Arteterapia - sztuka, która pomaga

Chciałabym w dzisiejszym artykule opowiedzieć Wam o niezwykle ciekawej metodzie pracy terapeutycznej jaką jest ARTETERAPIA a, która z powodzeniem wykorzystuję w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.
ARTETERAPIA wykorzystywana jest w każdej grupie wiekowej: dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby w okresie późnej dojrzałości. Najważniejszą zaletą tej metody jest to, że nie wymaga od uczestników aby posiadali zdolności artystyczne. Istotny jest sam proces tworzenia. Bardzo ważną rolę w arteterapii odgrywa relacja arteterapeutyczna. Relacja w tym przypadku zachodzi pomiędzy osobą uczestniczącą, a wytworem który powstaje.

W większości sesji arteterapeutycznych, nacisk kładziony jest na wewnętrzne doświadczenie – sposób odczuwania i postrzegania świata oraz wyobraźnię”(Cathy Malchiodi, 2006 ) Arteterapia opiera się na założeniu, że proces twórczy służy podniesieniu swojej samoświadomości, pomaga podnosić samoocenę, otwiera drogę autoekspresji, służy wzrostowi kreatywności, redukowaniu zahamowań i stresu, ujawnia treści tłumione, ułatwia ich werbalizowanie, uczy rozwiązywać problemy i konflikty, przełamywać bariery interpersonalne oraz kierować własnym zachowaniem. Arteterapia wspomaga w procesie leczenia jednostki oraz grupy.

Arteterapia ma szerokie zastosowanie w leczeniu:

 • lęków,
 • nieśmiałości
 • redukowania stresu,
 • zmniejszenie poziomu napięcia i uwolnienie negatywnych emocji,
 • depresji,
 • innych zaburzeń afektywnych,
 • nerwic,
 • problemów w relacjach rodzinnych,
 • w trudnościach społecznych i emocjonalnych związanych z niepełnosprawnością i chorobą,
 • w traumach i przeżyciach straty,
 • przy problemach fizycznych, poznawczych i neurologicznych,
 • trudności psychospołecznych związanych z chorobami somatycznymi
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Bądź przykładem i modelem dla swojego dziecka.
Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko lub osoba dorosła zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń.

mgr Wioletta Wójcicka

Bibliografia::

Rojewska-Nowak A. (2012), Arteterapia w opinii społecznej - doniesienie z badań, [w:] Stefańska A., [red.] Arteterapia w wymiarze kreacji... poszukiwania, drogowskazy, refleksje, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2012
Rojewska-Nowak A. (2012), Arteterapia w procesie aktywizacji.
Cathy A. Malchiodi: The art therapy sourcebook. New York: McGraw-Hill, 2007