GRUPA DLA DZIECI W WIEKU 10-12 LAT

Gabinet WIĘŹ zaprasza na cykl warsztatów dla dzieci w wieku 10-12 lat. Podczas zajęć uczestnicy bedą mieli okazję rozwijać kompetencje społeczne takie jak współpraca w grupie, konstruktywne radzenie sobie z emocjami,stresem,konfliktami.

dzieci, emocje, złość, warsztaty, Jaworzno Grzegorz Kompert, Katarzyna Kotulska


DLA KOGO GRUPA ?:

Grupa skierowana jest do dzieci w wieku 10-12 lat które chcą:
- Poznać nowych rówieśników i budować dobre relacje z nimi;
- Poznawać własne emocje i uczucia;
- Doskonalić umiejętności pracy w grupie;
- Poznać sposoby radzenia sobie ze stresem i napięciem w rożnych sytuacjach;
- Wzmocnić wiarę w swoje możliwości i umiejętności;
- Nauczyć się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami i konfliktami;

PODCZAS ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH BĘDZIEMY:


- Poznać nowych rówieśników i budować dobre relacje z nimi;
- Poznawać własne emocje i uczucia;
- Doskonalić umiejętności pracy w grupie;
- Poznać sposoby radzenia sobie ze stresem i napięciem w rożnych sytuacjach;
- Wzmocnić wiarę w swoje możliwości i umiejętności;
- Uczyć się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami i konfliktami;
Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą mogli doświadczyć wsparcia grupy w pokonywaniu różnych trudności, będą mieli okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie.

ZAPISY/JAK DOŁĄCZYĆ DO GRUPY ?


Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy jest wcześniejsza konsultacja z rodzicem oraz dzieckiem.
Jaki jest cel konsultacji wstępnej?
Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z proponowanej formy zajęć, dlatego zajęcia grupowe poprzedzone są konsultacją z rodzicem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka, obszarów w rozwoju dziecka wymagających wsparcia a w efekcie przyjęcie dziecka do grupy lub rozważenie innych form wsparcia rozwoju. Warunkiem jest także zaakceptowanie regulaminu przez rodzica.
Telefon do zapisów: 730-009-616 / psychoterapiajaworzno@gmail.com / profil facebook @wiezjaworzno

KOSZT WARSZTATÓW:


Konsultacja z rodzicem i dzieckiem przed warsztatami do 80 minut – 120 zł
Koszt jednego spotkania warsztatowego dla dzieci 1,5 godziny – 70 zł x 15 spotkań = 1050 zł
Koszt jednego spotkania warsztatowego dla rodziców 1,5 godziny – 70 zł x 3 spotkania = 210 zł

TERMINY/PROWADZACY:


Czas trwania spotkania: 1,5 godziny (15 spotkań raz w tygodniu dla dzieci) od lutego do czerwca 2020 roku w piątki 16:30-18:00
Zaplanowane są także 3 spotkania dla rodziców (pierwsze - przed rozpoczęciem grupy, drugie - po 8 spotkaniu, trzecie - po zakończeniu grupy).
Terminy spotkań dla rodziców (3): 14.02.| 17.04.| 19.06.|
Terminy spotkań dla dzieci (15): 21.02.+28.02.|06.03.+13.03.+20.03.+27.03.|03.04.+10.04.+24.04.|08.05.+15.05.+22.05.+29.05.|05.06.+12.06.|
Liczba dzieci w grupie: 10 uczestników
Miejsce: Więź – Gabinet Psychoterapii, ul. Inwalidów Wojennych 10,43-600 Jaworzno
Prowadzący:
mgr Grzegorz Kompert | mgr Katarzyna Kotulska

REGULAMIN UCZESTNICTWA:


Ogólne warunki uczestnictwa w grupie dla dzieci w wieku 10-12 lat prowadzonych przez WIĘŹ – gabinet psychoterapii. Katarzyna Kotulska.

1. Zapisy na zajęcia poprzedzone są konsultacją z rodzicem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka, obszarów w rozwoju dziecka wymagających wsparcia.

2. Po konsultacji rodzic informowany jest o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub proponowana jest inna forma wsparcia dla dziecka.

3. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój i buty na zmianę. Prosimy o punktualne przywożenie i odbieranie dziecka z zajęć.

4. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata za spotkanie nie będzie zwracana.

5. Rodzic zobowiązuje się o informowaniu prowadzącego o nieobecności dziecka 24 h przed rozpoczęciem zajęć. Ważne jest, aby dziecko uczestniczyło we wszystkich zajęciach, regularna obecność to szansa na ćwiczenie ważnych umiejętności. Nieobecność jednego dziecka ma znaczenie dla całej grupy i formy przebiegu spotkania.

6. W przypadku braku miejsc dziecko będzie umieszczone na liście rezerwowej. W razie zwolnienia miejsca informujemy rodzica z listy o możliwości uczestnictwa dziecka w warsztacie.

OPŁATY ZA WARSZTATY I INNE:

1. Konsultacja z rodzicem i dzieckiem przed warsztatami - 120 zł (do 80 min) – płatna w dniu konsultacji

2. Pisemna informacja o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć (na życzenie rodzica) – bezpłatnie.

3. Opłata za warsztaty dla dzieci w wieku 10-12 lat (15 spotkań) oraz 3 spotkania dla rodziców została podzielona na comiesięczne raty:

1 rata za luty (1 spotkanie dla rodziców + 2 dla dzieci) 3x70zł = 210 zł płatna do 10.02.2020

2 rata za marzec (4 spotkania dla dzieci) 4x70zł = 280 zł płatna do 10.03.2020

3 rata za kwiecień (1 spotkanie dla rodziców + 3 dla dzieci) 4x70zł = 280 zł płatna do 10.04.2020

4 rata za maj (4 spotkania dla dzieci) 4x70zł = 280 zł płatna do 10.05.2020

5 rata za czerwiec (2 spotkania dla dzieci + 1 spotkanie dla rodziców) 3x70 zł = 210 zł płatna do 10.06.2020

Możliwa jest wpłata miesięczna w 2 ratach – po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi. Wpłaty prosimy wnosić przelewem na konto: Pekao S.A. 67124013561111001061842967 Więź – gabinet psychoterapii. Katarzyna Kotulska z dopiskiem: imię, nazwisko, grupa 10-12 lat.

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania grupy po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Dodatkowe konsultacje są płatne odrębnie (120 zł- 50 min.).

Ważne: Mając na uwadze specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.