mgr KATARZYNA KOTULSKA

tel. 575-455-005
Twórczyni gabinetu WIĘŹ

W gabinecie prowadzi:

Jestem pedagogiem i socjoterapeutką z 18-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi , młodzieżą oraz rodzinami.
Od 3 lat pracuje również z małżeństwami i parami.
Ukończyłam szkolenie z zakresu Psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym, Studium Pomocy Psychologiczne w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP,szkolenie w zakresie terapii Ericksonowskiej w PIE w Katowicach, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.
Ukończyłam we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii Studium Psychoterapii Par
Ponadto uczestniczyłam licznych szkoleniach i konferencjach zawodowych z zakresu pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami, parami.
W terapii stosuje podejście łącząc elementy terapii: M. Eriksona, poznawczo-behawioralnej oraz systemowej.
Udzielam pomocy w kontakcie indywidualnym z dziećmi i dorosłymi (szczególnie w obszarze
konfliktu rozwodowego, kłopotów wychowawczych, zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń lękowych,
depresji, straty i żałoby, niskiego poczucia własnej wartości, kryzysów rozwojowych itp).
Szczególny bliska jest mi praca z rodzinami , parami doświadczajacymi różnych trudności i kryzysów.
Realizuję również wiele warsztatów i szkoleń związanych z tematyką profilaktyki uzależnień, przemocy, tolerancji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i komunikacją interpersonalną
skierowanychdla uczniów, nauczycieli, rodziców.
Jestem autorką i realizatorką licznych warsztatów i programów w zakresie umiejętności dla rodziców wychowawczych: AKADEMIA DOBREGO RODZICA, POLIGON RODZICA, ABC WYCHOWANIA, ROZWODOWY ROLLERCOASTER
oraz warsztatów umiejętności społecznych i emocjonalnych dla dzieci i młodzieży:
program edukacyjno-profilaktyczny DRUŻYNA NA 6!, warsztaty z zakresu profilaktyki ŻYJMY ZDROWO,KOLOROWO, warsztaty edukacyjno -profilaktyczne JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.
W trosce o jakość mojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji.