mgr MARTYNA JACHOWICZ

tel. 666-511-997

W gabinecie prowadzi:

 • Terapia dzieci i młodzieży • Jestem psychologiem o profilach zawodowych: Psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży oraz Psychologia zdrowia i jakości życia (Uniwersytet Śląski). Ukończyłam Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, posiadam przygotowanie pedagogiczne.
  Ukończyłam szkolenie na poziomie podstawowym z Racjonalnej Terapii Zachowania (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej). Brałam udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy i pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz o zaburzonym rozwoju, a także pracy z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
  Na co dzień rozwijam swoje doświadczenie zawodowe w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, gdzie pracuję z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (zarówno w sferze fizycznej, jak i intelektualnej), a także z dziećmi o zaburzonym rozwoju i z zaburzeniami emocji i zachowania. Prowadziłam też zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu w sferze społecznej (także z zespołem Aspergera).
  W swojej pracy kładę duży nacisk na współpracę z osobami z najbliższego otoczenia dziecka, a także na indywidualne podejście do każdej osoby, z którą mam kontakt terapeutyczny. Staram się też na bieżąco rozwijać swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i grupach warsztatowych.
  W gabinecie WIĘŹ pracuję z dziećmi i młodzieżą do 13 r.ż.
  W trosce o jakość mojej pracy poddaje swoją pracę regularnej superwizji.