mgr MARTA PIEKARSKA

tel. 792-286-186

W gabinecie prowadzi:

 • Terapia dzieci i młodzieży
  • Terapia dorosłych  • Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłam Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowane przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
   Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam pracując cztery lata na stanowisku psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Pełniłam też funkcję trenera doskonalenia umiejętności rodzicielskich w C.M.T. Jaworzno.
   Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, spotkań oraz warsztatów o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w instytucjach z nim współpracujących, jak szkoły czy przedszkola na terenie miasta Jaworzna.
   Aktualnie zajmuję stanowisko psycholog - konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
   Formy pomocy, które oferuję dla osób dorosłych:

   - konsultacje psychologiczne mające na celu udzielanie wsparcia osobie będącej w sytuacji kryzysowej, w tym sytuacji okołorozwodowej czy sytuacji przemocy domowej;
   - konsultacje w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zespołowi stresu pourazowego (PTSD) oraz ostrej reakcji na stres (ASD);
   - wsparcie osób przeżywających utratę, żałobę;
   - wzmacnianie powodzenia w realizacji zadań wychowawczych;
   - pomoc w adekwatnym reagowaniu na zachowania i potrzeby dzieci, w wypracowaniu odpowiedniego systemu motywacyjnego;
   - konsultacje z zakresu komunikacji interpersonalnej, zwiększania poczucia własnej wartości czy asertywności;
   - praca na zasobach osobistych klienta.

   Formy pomocy, które oferuję dla dzieci i młodzieży:
   - pomoc w wypracowaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością oraz niepowodzeniami;
   - pomoc w rozpoznawaniu i artykułowaniu swoich uczuć i potrzeb.
   Pracę swoją poddaję regularnej superwizji