WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU 8-10 LAT "NA TROPIE EMOCJI"

Gabinet WIĘŹ zaprasza na cykl „NA TROPIE EMOCJI” warsztat wzmacniający i rozwijający inteligencję emocjonalną dzieci w wieku 8-10 lat w oparciu o autorski program z elementami arteterapii i terapii poznawczo -behawioralnej

dzieci, emocje, złość, warsztaty, Jaworzno Wioletta Wójcicka, Katarzyna KotulskaZAJĘCIA KIERUJEMY DO DZIECI:


- przeżywających trudności w relacjach z rówieśnikami,
- nie radzących sobie z silnymi emocjami,
- mających kłopot w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie,
- dzieci, które chcą jeszcze lepiej poznać swoje emocje.

PODCZAS ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH BĘDZIEMY:


-doskonalić umiejętności komunikacyjne
-ćwiczyć jak zbudować dobre relacje z rówieśnikami.
-poznawać własne emocje i uczucia.
-ćwiczyć radzenie sobie z silnymi emocjami oraz adekwatnego ich wyrażania.
-doskonalić umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów w grupie.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą mogli doświadczyć wsparcia grupy w pokonywaniu różnych trudności, będą mieli okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy w grupie. Najważniejszym elementem zajęć jest poznanie własnych emocji i uczuć oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

WARUNKI UCZESTNICTWA:


Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy jest wcześniejsza konsultacja z rodzicem.
Jaki jest cel konsultacji wstępnej?
Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z proponowanej formy zajęć, dlatego zajęcia grupowe poprzedzone są konsultacją z rodzicem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka, obszarów w rozwoju dziecka wymagających wsparcia a w efekcie przyjęcie dziecka do grupy lub rozważenie innych form wsparcia rozwoju.

KOSZT WARSZTATÓW/TERMINY/KONTAKT:

Konsultacja z rodzicem przed warsztatami – 100 zł (50 min)
Koszt spotkania warsztatowego dla dzieci 1,5 godziny – 90 zł

Czas trwania spotkania: 1,5 godziny (16 spotkań raz w tygodniu) od 04.03.2019 Poniedziałki
Liczba dzieci w grupie: 8-10 dzieci

Miejsce: Więź – Gabinet Psychoterapii, ul. Inwalidów Wojennych 10,43-600 Jaworzno

Zapisy i szczegółowe informacje:
mgr Wioletta Wójcicka tel.572940380
mgr Katarzyna Kotulskatel.575455005

psychoterapiajaworzno@gmail.com
Karta zgłoszeniowa do pobrania (wkrótce)

WAŻNE !

Mając na uwadze specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

Powrót do aktualnej oferty