WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH W WIEKU 6-7 LAT

Gabinet WIĘŹ zaprasza na cykl warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci nieśmiałych w wieku 6-7 lat.

dzieci nieśmiałe, arteterapiaPLANOWANY START

I grupa jesień 2018
II grupa jesień 2018

Cykl trwa: 10 spotkań
Koszt jednego spotkania: 25 zł (całość warsztatów 250 zł)
Czas trwania spotkania: 1 godzina
Liczba dzieci w grupie: max 6 dzieci

Warsztaty prowadzi: mgr Wioletta Wojcicka

Zapisy: 572-940-380

WAŻNE!!! Przed rozpoczęciem cyklu obowiązuje konsultacja z rodzicami - 60 zł

Zasady uczestnictwa:
1. Na pierwszych zajęciach w dniu __.__.2018 (poniedziałek) rodzic aktywnie uczestniczy z dzieckiem w ćwiczeniach (są to zajęcia integracyjne).
2. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój i buty na zmianę.
3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata za spotkanie nie będzie zwracana.
4. Rodzic zobowiązuje się o informowaniu prowadzącego o nieobecności dziecka 24 h przed rozpoczęciem zajęć.
5. W przypadku braku miejsc dziecko będzie umieszczone na liście rezerwowej. W razie zwolnienia miejsca informujemy rodzica z listy o możliwości uczestnictwa dziecka w warsztacie.
6. Opłatę za udział dziecka w zajęciach należy wnieść w 2 ratach gotówką: - pierwsza rata 125 zł: do 12.02.2018 - druga rata 125 zł: do 12.03.2018
Powrót do aktualnej oferty