TERAPIA GRUPOWA DLA MŁODZIEŻY 13-16 LAT - POLIGON NASTOLATKA
Spotkania dla dorastającej młodzieży

Gabinet psychoterapii WIĘŹ zaprasza na pierwszą edycję grupy terapeutycznej dla młodzieży.

Poligon Nastolatka terapia grupowa młodzież Jaworzno Katarzyna Kotulska Martyna Jachowicz


DLA KOGO GRUPA ?

Udział w grupie terapeutycznej pozwala nastolatkom na lepsze zrozumienie siebie oraz swoich relacji z innymi. Grupa jest skierowana do

osób, które chcą zrozumieć przyczyny przeżywanych problemów, lęków, doświadczają obniżonego nastroju, często czują się samotne, nierozumiane i chcą nauczyć się, jak budować relacje z innymi.

Równolegle z grupą co dwa miesiące są prowadzone spotkania konsultacyjne dla rodziców. Mają one być wsparciem dla prowadzonego procesu terapeutycznego dziecka i pomocą w rozwijaniu kompetencji wychowawczych dla rodziców.

W JAKI SPOSÓB PRACUJEMY ?

Grupa ma charakter półotwarty - to znaczy, że istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie zajęć, jeśli są wolne miejsca w ramach planowanej, maksymalnej liczby uczestników, przy jednoczesnym zachowaniu zasady minimalnego czasu uczestnictwa w grupie


(nie można dołączyć tuż przed planowanym zakończeniem cyklu – proponowana forma pracy grupowej zakłada długoterminowość - minimalny czas uczestniczenia w zajęciach to sześć miesięcy).

ZAPISY/JAK DOŁĄCZYĆ DO GRUPY ?

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w grupie lub myślą o tym zapraszamy na konsultację z terapeutą/ psychologiem prowadzącym spotkania. Konsultacje dają możliwość:
• Zapoznania się z proponowanym programem,
• określenia czy terapia grupowa jest optymalnym sposobem pomocy,
• poznania osób prowadzących.

Konsultacje są płatne i trwają po 50 minut – koszt spotkania wynosi 100 zł.

JAKIE SĄ KOSZTY ?

Opłata za spotkania terapeutyczne dla młodzieży oraz spotkania konsultacyjne dla rodziców co 2. miesiąc została podzielona na comiesięczne raty po 420 zł.

(8 godzin pracy warsztatowej x 52,50 zł za godzinę zajęć + konsultacje dla rodziców co 2. miesiąc w ramach podanej ceny).

Wpłaty prosimy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca przelewem na konto:

Pekao S.A. 67124013561111001061842967

Więź – gabinet psychoterapii.Katarzyna Kotulska z dopiskiem: imię, nazwisko, nazwa grupy.
Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania grupy po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Dodatkowe konsultacje są płatne odrębnie (zgodnie z cennikiem).

WAŻNE !

Mając na uwadze specyfikę pracy prosimy, aby na udział w grupie decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy, obniżając szanse powodzenia terapii.

Czas trwania: październik 2018 – czerwiec 2019

Grupa młodzieżowa 13 – 16 lat

Termin rozpoczęcia grup młodzieżowych – 10 października 2018 16:00-17:30

Prowadzący:

Grupa dla młodzieży 13-16 lat
mgr Katarzyna Kotulska 575-455-005
mgr Martyna Jachowicz 666-511-997

Konsultacje dla rodziców
mgr Wioletta Wójcicka
mgr Grzegorz Kompert

Powrót do aktualnej oferty