Szanowni Państwo!

    Prosimy o zapoznanie się z zasadami związanymi z ponownymi bezpośrednimi przyjęciami w gabinecie. Z uwagi na bezpieczeństwo, prosimy o ich przestrzeganie.

    Zespół WIĘZI


ZASADY PRZYJMOWANIA W GABINECIE

1. Przed wizyta telefonicznie ustalane jest czy dorosły/dziecko było chore/miało styczność z osobami w kwarantannie / miało styczność z osobami zarażonymi COVID-19.

2) Dorośli/dzieci z widocznymi objawami infekcji (katar, kaszel) nie będą przyjmowani. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci/młodzież muszą być zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3) Na spotkanie osoba przychodzi samodzielnie (jeśli to możliwe - bez dodatkowych członków rodziny lub w przypadku dzieci tylko z jednym rodzicem).

4) Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do bezwzględnego stosowania jednorazowych rękawiczek ochronnych (lub dezynfekcji rąk) oraz maseczek, ewentualnie przyłbic lub innych środków ochrony zakrywających usta i nos.

5) Osoba przychodzi na określona godzinę (nie za wcześnie i nie za późno, by uniknąć gromadzenia się w poczekalni) – jest to konieczne, by przygotować gabinet do kolejnego spotkania (wietrzenie i dezynfekcja pomieszczenia,). Preferowane jest, by rodzice czekali na dzieci/nastolatków poza budynkiem.

6) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do budynku mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m. W pomieszczeniach wspólnych (korytarz) powinno przebywać jednocześnie nie więcej niż jedno dziecko wraz z osobą odbierającą dziecko z placówki.

7) Podczas spotkania w gabinecie zachowujemy dystans co najmniej 2 metrów. Terapeuta używa środków ochrony indywidualnej adekwatnie do sytuacji, w postaci: rękawiczek jednorazowych, maseczek na usta i nos, przyłbic itp.